Lærling, Kjemisk prosessfag

Dato: 10.jan.2023

Sted: Glomfjord, NO

Firma: Yara International

Vi i Yara er en del av et globalt nettverk, og samarbeider på en lønnsom og ansvarlig måte for å løse noen av verdens viktigste utfordringer - ressursknapphet, matmangel og miljøforandringer.

Om enheten

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse problemet med økende matmangel i Europa. Selskapet har i dag en verdensomspennende tilstedeværelse med ca 17 000 ansatte på 60 lokasjoner over hele verden.

 

Yara Glomfjord, som er verdens nordligste produsent av mineralgjødsel, har ca 175 fast ansatte. Hovedvekten av disse arbeider helkontinuerlig 5-skift i Salpetersyreområdet, Ferdigvareområdet eller Pakkeri-, Kai- og Lagerområdet.  Vi har totalt 21 læreplasser fordelt i disse områdene.

 

Vi har ledige læreplasser i Kjemisk prosessfag ved Ferdigvareområdet og Salpetersyreområdet fra 1. september 2023. 

Vi ønsker lærlinger som:

  • er motiverte med interesse for fagene
  • har evne til å vise initiativ
  • fullført og bestått Vg2 (eller er elever på Vg2 med eksamen våren 2023)

Vi tilbyr:

  • en lærebedrift som har lang erfaring med lærlinger, og gir fagopplæring av høy standard 
  • interessante arbeidsoppgaver i et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø
  • gode lønns- og arbeidsvilkår
  • mulighet for sommerjobb før oppstart

 

Etter endt læretid og bestått fagbrev vil du være en attraktiv fagarbeider for fremtidige ledige stillinger hos oss, eller hos annen arbeidsgiver. 

Kontaktinformasjon

Trond Fjærem, Driftsleder Salpetersyreområdet, mob.nr.: 404 90 750

Gunnar Midtun, Driftskoordinator Ferdigvareområdet, mob.nr.: 957 73 557

Torunn Bjørklund, HR Service Specialist, mob.nr.: 911 19 117

Annet

Yara Glomfjord samarbeider med opplæringskontoret i Meløy. Spørsmål rundt lærlingeløp kan også rettes til de (Bente Christensen, mob.nr.: 952 87 566 eller Thomas Maruhn, mob.nr.:  930 06 114).

 

Vi ønsker ikke kontakt med annonserings- og/eller rekrutteringsbyrå.

Søknadsfrist

Vi behandler søknader og inngår avtale om læreplass fortløpende, det oppfordres derfor til å søke snarest mulig og senest innen 1. mars 2023.

Kunnskap vokser gjennom forskjeller
Yara er opptatt av å skape et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø og er stolt av å være en arbeidsgiver som fokuserer på like muligheter i arbeidslivet. Vi mener at det å fokusere på likestilling og mangfold (D&I) ikke bare er det rette, men også det smarte å gjøre. For å oppnå dette har Yara fast forankret mangfold og inkludering i vår bedriftsstrategi og har mer enn 400 ambassadører over hele verden involvert i et mangfold og inkluderingsnettverk.