Lærling - Produksjonsteknikk/logistikk

Dato: 11.jan.2023

Sted: Glomfjord, NO

Firma: Yara International

Vi i Yara er en del av et globalt nettverk, og samarbeider på en lønnsom og ansvarlig måte for å løse noen av verdens viktigste utfordringer - ressursknapphet, matmangel og miljøforandringer.

Om enheten

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse problemet med økende matmangel i Europa. Selskapet har i dag en verdensomspennende tilstedeværelse med ca 17 000 ansatte på 60 lokasjoner over hele verden.

Yara Glomfjord, som er verdens nordligste produsent av mineralgjødsel, har ca 175 fast ansatte. Hovedvekten av disse arbeider helkontinuerlig 5-skift i Salpetersyreområdet, Ferdigvareområdet eller Pakkeri-, Kai- og Lagerområdet.  Vi har totalt 21 læreplasser fordelt i disse områdene.

 

Vi har ledig læreplass i Produksjonsteknikk- eller logistikkfaget ved Pakkeri-/Kai- Lagerområdet fra 1. september 2023. 

Vi ønsker en lærling som:

  • er motivert med interesse for fagene
  • har evne til å vise initiativ
  • har fullført og bestått Vg2 (eller er elever på Vg2 med eksamen våren 2023)
  • har førerkort for bil (eller i ferd med å få dette, i løpet av 2023)

Vi tilbyr:

  • en lærebedrift som har lang erfaring med lærlinger, og gir fagopplæring av høy standard 
  • interessante arbeidsoppgaver i et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø
  • gode lønns- og arbeidsvilkår
  • mulighet for sommerjobb før oppstart


Etter endt læretid og bestått fagbrev vil du være en attraktiv fagarbeider for fremtidige ledige stillinger hos oss, eller hos annen arbeidsgiver.

Kontaktinformasjon

Fred-Ove Pedersen, Driftsleder, mobil nr.: 480 95 961

Annet

Yara Glomfjord samarbeider med opplæringskontoret i Meløy. Spørsmål rundt lærlingeløp kan også rettes til de (Bente Christensen tlf.nr.: 952 87 566 eller Thomas Maruhn tlf.nr.:  930 06 114).

 

Vi ønsker ikke kontakt med annonserings- og/eller rekrutteringsbyrå.

Søknadsfrist

Vi behandler søknader og inngår avtale om læreplass fortløpende, det oppfordres derfor til å søke snarest mulig og senest innen 1. mars 2023.

Kunnskap vokser gjennom forskjeller
Yara er opptatt av å skape et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø og er stolt av å være en arbeidsgiver som fokuserer på like muligheter i arbeidslivet. Vi mener at det å fokusere på likestilling og mangfold (D&I) ikke bare er det rette, men også det smarte å gjøre. For å oppnå dette har Yara fast forankret mangfold og inkludering i vår bedriftsstrategi og har mer enn 400 ambassadører over hele verden involvert i et mangfold og inkluderingsnettverk.