Lagermedarbeider

Dato: 11.jan.2023

Sted: Glomfjord, NO

Firma: Yara International

Vi i Yara er en del av et globalt nettverk, og samarbeider på en lønnsom og ansvarlig måte for å løse noen av verdens viktigste utfordringer - ressursknapphet, matmangel og miljøforandringer.

Om enheten

Yara sin misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og samtidig verne jordkloden på en ansvarlig måte. Yara Glomfjord er en viktig del av produksjonssystemet til Yara International ASA. Vi er er den nordligste mineralgjødselfabrikken i verden, og holder til innerst i Glomfjorden, 145 km sør for Bodø.

 

Ved fabrikkanleggene våre framstilles salpetersyre og mineralgjødsel. Vi produserer over 800.000 tonn mineralgjødsel pr. år. Yara Glomfjord fokuserer på  kontinuerlige forbedringer slik at våre produkter kan produseres og brukes på en slik måte at skaden på det ytre miljø minimeres. I sentrum står også sikkerheten for våre ansatte og innleide.

 

Logistikkavdelingen er ansvarlig for å skaffe alt av råvarer og varer til produksjonsprosessen, samt utstyret, reservedeler og tjenestene som kreves for effektiv Yara-drift.


Da vår lagermedarbeider skal over i en ny rolle, søker vi nå etter en selvstendig person som kan ivareta vårt materiallager. Stillingen rapporterer til logistikksjef. 

Ansvar

 • Ivareta lagerhold, sørge for varemottak, utlevering og forsendelse av materiell
 • Bistå med innkjøpsarbeid/bestillinger ved behov
 • Arbeide sikkert og trygt, og aktivt bidra i vårt Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid
 • Bidra aktivt i forbedringsarbeidet i avdelingen. 

Profil

 • Relevant utdanning på fagbrevnivå
 • Erfaring fra lager/innkjøpsarbeid i industribedrift vil være en fordel
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode IT kunnskaper
 • God kommunikasjonsevne på norsk og engelsk. 
 • Førerkort for bil
 • Trucksertifikat vil være en fordel (T1, T2 og T4)

Vi tilbyr:

 • En selvstendig stilling, med varierte arbeidsoppgaver
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø basert på våre fire verdier; Ambisiøs, Nysgjerrig, Samarbeidende og Pålitelig
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

 

ANNET:
Vi ønsker ikke kontakt med annonserings- og/eller rekrutteringsbyrå.

Kontaktinformasjon

Trond Arne Trana, Logistikksjef, Mobil nr.: 489 96 173

Søknadsfrist

31. januar 2023.

Kunnskap vokser gjennom forskjeller
Yara er opptatt av å skape et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø og er stolt av å være en arbeidsgiver som fokuserer på like muligheter i arbeidslivet. Vi mener at det å fokusere på likestilling og mangfold (D&I) ikke bare er det rette, men også det smarte å gjøre. For å oppnå dette har Yara fast forankret mangfold og inkludering i vår bedriftsstrategi og har mer enn 400 ambassadører over hele verden involvert i et mangfold og inkluderingsnettverk.