Logistikkoperatør

Dato: 12.jan.2023

Sted: Glomfjord, NO

Firma: Yara International

Vi i Yara er en del av et globalt nettverk, og samarbeider på en lønnsom og ansvarlig måte for å løse noen av verdens viktigste utfordringer - ressursknapphet, matmangel og miljøforandringer.

Om enheten

Yara Glomfjord er en viktig del av produksjonssystemet til Yara International ASA. Yara Glomfjord, som er en enhet i datterselskapet Yara Norge AS, er den nordligste mineralgjødselfabrikken i verden, og ligger innerst i Glomfjorden, 145 km sør for Bodø. Ved fabrikkanleggene våre framstilles salpetersyre og mineralgjødsel. Vi produserer over 800.000 tonn mineralgjødsel pr. år
Pakkeri/Kai/Lager-avdelingen håndterer alt inntak av råstoff, samt pakking og lasting av ferdigvarer.

 

Vi søker nå etter Logistikkoperatør. Stillingen, som rapporterer til skiftleder, innebærer helkontinuerlig 5-skift. 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av pakkemaskiner, laste- og losseapparat
 • Truck- og maskinkjøring
 • Arbeide sikkert og trygt, og aktivt bidra i Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeidet i området
 • Bidra til optimalisering og full utnyttelse av maskiner og utstyr
 • Aktivt bidra til forbedringsarbeid samt egen og skiftets kompetanseutvikling 

Profil

 • Fagbrev innen Logistikk eller Produksjonsteknikk
 • Det stilles krav om Bilsertifikat
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver
 • Ønske om og vilje til å sette seg inn i nye oppgaver, roller og funksjoner

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt firma, med ambisjon om å ta en ledende rolle innenfor bærekraftig utvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø basert på våre fire verdier; Ambisiøs, Nysgjerrig, Samarbeidende og Pålitelig
 • Utviklingsmuligheter både faglig og personlig 
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår 

 

Annet: Vi ønsker ikke kontakt med annonserings- og/eller rekrutteringsbyrå.

Kontaktinformasjon

Fred-Ove Pedersen, Driftsleder, mobil nr.: 480 95 961

Søknadsfrist

05.02.2023

Kunnskap vokser gjennom forskjeller
Yara er opptatt av å skape et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø og er stolt av å være en arbeidsgiver som fokuserer på like muligheter i arbeidslivet. Vi mener at det å fokusere på likestilling og mangfold (D&I) ikke bare er det rette, men også det smarte å gjøre. For å oppnå dette har Yara fast forankret mangfold og inkludering i vår bedriftsstrategi og har mer enn 400 ambassadører over hele verden involvert i et mangfold og inkluderingsnettverk.