Deel deze baan

Publicatiedatum:  16-jun-2022
Locatie: 

Terneuzen, NL

Jobfunctie:  HESQ
Jobtyp:  Blijvend
Job Requisition ID:  11106

Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

Wij van Yara maken deel uit van een wereldwijd netwerk en werken samen om op winstgevende en verantwoorde wijze enkele van 's werelds belangrijkste uitdagingen op te lossen: schaarste van ressources, voedselonzekerheid en verandering van het milieu.

Algemeen

Je werkt in ploegendienst, bent gevestigd binnen de HESQ-afdeling en legt verantwoording af aan de Lead  of Health, Safety, Security & Emergency.  Je geeft leiding aan de blusploeg bij inzet of oefening en je bent verantwoordelijk voor het  goed functioneren van de bedrijfsbrandweer als onderdeel van de noodorganisatie.

Verantwoordelijkheden

 • Het aanbrengen van technische, operationele kennis en ervaring. Het stimuleren en initiëren van training (fysiek & digitaal) om te garanderen dat  de noodorganisatie van Yara operationele en technische kennis heeft om adequaat en veilig alle opdrachten in het kader van de hulpverlening te kunnen uitvoeren en daarbij zorgen dat wettelijke reglementeringen toegepast worden in alle omstandigheden;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijkse oefen- en opleidingsprogramma van de Bedrijfsbrandweer en hier uitvoering aan geven incl. de nood- en ontruimingsoefeningen voor de hele site;
 • Samen met je collega Bevelvoerders de leden van de bedrijfsbrandweer coachen, begeleiden en ondersteunen teneinde alle leden van de noodorganisatie op elke interventie optimaal paraat te hebben;
 • Het evalueren van processen, interventies en oefeningen teneinde hieruit lering te trekken en verbeteringstrajecten voor te stellen;
 • Geeft uitvoering aan het opstellen en het up to date houden van het brandweerrooster;
 • Meewerken aan het up to date houden van de aanvalsplannen incl. stoffenlijsten conform de fungerende wetgeving;
 • Verantwoordelijk voor het onderhoud en keuringen van al het brandweermateriaal;
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud / keuringen van alle op site aanwezige ademluchtapparatuur;
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud / kalibratie van meettoestellen;
 • Uitvoering geven aan het  in goede staat houden van ons brandblusnet incl. noodzakelijke inblokkingen / bypasses bij onderhoud hieraan.

Profiel

 • In het bezit van een afgeronde MBO opleiding;
 • In het bezit van een diploma Brandweer (onder) brandmeester of een daarmee gelijkgesteld diploma;
 • In het bezit van een EHBO diploma of bereid dit te halen;
 • Je bent bereidt om aanvullende trainingen te volgen;
 • Je denkt afdeling breed, kijkt over afdelingen heen en bent professioneel onafhankelijk ;
 • Je bent proactief, positief ingesteld, diplomatisch, volhardend en een teamspeler;
 • Je neemt initiatief;
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gestructureerd;
 • Goede schriftelijke vaardigheden en kennis van de Engelse taal is een must, overige talenkennis is een pré;
 • Affiniteit met andere HESQ disciplines (milieu, procesveiligheid, persoonlijke veiligheid, etc.) heeft een voorkeur.

Contact details

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met Reggie van Immerseel, Lead of Health, Safety, Security en Emergency (tel. 0115-474413) of Peggy de Mey, HR Business Partner (tel. 0115-474364).

Kennis groeit door verschillen
Yara streeft naar een gevarieerde en inclusieve omgeving en is er trots op een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt. Wij zijn van mening dat het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving niet alleen het juiste is, maar ook slim is om te doen. 
Om dit waar te maken heeft Yara Diversity & Inclusion (D&I) stevig verankerd in haar bedrijfsstrategie en heeft Yara meer dan 400 medewerkers wereldwijd binnen de organisatie betrokken bij D&I ambassadeursnetwerken.