Jaa tämä työpaikka

Julkaisupäivä:  11.9.2019
Sijainti: 

Uusikaupunki, Varsinais-Suomi, FI

Työnkuva:  tekniikka
Työn tyyppi:  Vakituinen
Job Requisition ID:  1885

Prosessi-insinööri, HNO3 & energia

Tietoja yksiköstä

Yaran Uudenkaupungin tehtailla tuotetaan NPK-lannoitteita ja typpihappoa sekä kotimaan tarpeisiin että vientiin. Toimipaikallamme työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 240 yaralaista osaajaa. Olemme haluttu työnantaja ja tarjoamme kilpailukykyisen palkan sekä muut edut.

 

Energiaosasto, jonne avoinna oleva tehtävä sijoittuu, vastaa typpihapon tuotannosta kahdella tehtaalla, energian tuotannosta ja jakelusta, ammoniakin ja happojen purkamisesta, lastaamisesta ja varastoinnista sekä vesien käsittelystä.

Vastuut

Prosessi-insinöörillä on aktiivinen rooli turvallisten toimintatapojen edistämisessä. Operatiivisessa toiminnassa prosessi-insinööri osallistuu tuotannon käyttö- ja ylläpitotöiden koordinointiin ja toimii saumattomassa yhteistyössä osaston muun henkilöstön, kunnossapidon sekä muiden toimintojen kanssa laitosten turvallisen ja luotettavan käytön varmistamiseksi. Pääasialliset vastuut ovat:

 • tuotannollisen toiminnan tukeminen
 • työlupien koordinointi
 • laitteiden, prosessien ja toimintatapojen sekä dokumentaation kehittäminen
 • investointiprojekteihin osallistuminen
 • riskienarvioinnit, ohjeistukset, selvitykset ja raportoinnit
Profiili
 • soveltuva tekninen korkeakoulututkinto (insinööri, maisteri, DI)
 • aiempaa työkokemusta esim. teollisuudesta, energia- tai suunnittelualalta
 • sitoutuminen jatkuvan parantamisen periaatteisiin
 • tinkimätön turvallisuusasenne
 • hyvä suomen- ja englanninkielen taito sekä vuorovaikutustaidot
 • kyky ja halu ottaa vastuuta sekä ongelmanratkaisukyky
Eduksi katsotaan
 • turvallisuus-, kemikaali-, painelaite- ym. lainsäädännön tuntemus sekä mahdolliset pätevyydet
 • prosessiturvallisuusosaaminen
 • aiempi kokemus riskienarviontimenettelyistä (esim HAZOP)
Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Heikki Lehto, Production Manager NA, Energy & Utilities, +358 50 385 4058 tai

Satu Viitala-Nokkonen, HR Manager, +358 040 673 7985

Hakuaika

Jätä hakemuksesi viimeistään 6.10.2019.

This is Yara

Tutustu meihin tästä linkistä Earth to table